PORODIČNA KUĆA
VRHPOLJE

Projektant: Veran Mladenović
Projektni biro: KROVOVI DOO
Investitor/vlasnik: Arsenović Božo
Izvođac radova: KROVOVI DOO
Lokacija objekta: Vrhpolje, Ljubovija
Upotrebljeni Xella proizvodi: TB plus 37,5, ZB 25, ZP 12, YBT
Početak projekta: 10.07.2017.
Kraj projekta: 15.05.2018.