PORODIČNA KUĆA
BOGATIĆ

Projektant: Dragojlo Maletić
Projektni biro: Mačva projekt Bogatić
Investitor/vlasnik: Dražić Ivan
Izvođač radova: Domus Bogatić
Lokacija objekta: Bogatić
Upotrebljeni Xella proizvodi: ZB 25, YBT
Početak projekta: 02.04.2018.
Kraj projekta: 02.10.2020.