PORODIČNA KUĆA
MISLOĐIN

Projektant: Jovana Milić Simović
Projektni biro: Samostalni projektant Jovana Milić Simović
Investitor/vlasnik: SIMCORE GROUP
Izvođač radova: COTRA GRADNJA doo, Obrenovac
Lokacija objekta: Mislođin
Upotrebljeni Xella proizvodi: TB plus 30, ZP 15
Početak projekta: 03.05.2019.
Kraj projekta: 30.10.2019.